Naturvandring med biolog Thomas Vikstrøm

Naturvandring med biolog Thomas Vikstrøm 20. maj 2013

Naturviden og –oplevelser for morgenfriske

Hvad får 15 grundejere til at stille op kl. 06.00 om morgen ved Molen og bruge et par timer med rundgang i Sandets Mose og på stierne?

Det gør forårets mose- og naturvandring med vores biolog fra Sandet Thomas Vikstrøm. Den lærerige dyre- og plantevandring på et par timer blev afholdt den 20. maj – men måske gentager vi turen næste år!

Ingen skolemester rundvisning

Med Thomas som guide – fik vi en overflod af viden, tips og anekdoter på vores lille vandring. Hvem kender fx forskel på hun- og hangøgens kukken? Hvem ved at den røde skovsnegl oprindelig er indført til landet som et pryddyr? Og så er nattergalen slet ikke dansk, som vi helst ynder at opfatte den, men derimod afrikansk. Det meste af året tilbringer den i Afrika. Den besøger os kun i yngleperioden og synger sine velkendte strofer. Det kniber nok mere med kendskabet til mange af de andre fugle vi har på Sandet. Fx de mange sangere, hvis væsentligste kendetegn er, at de ingen har! Men de synger vidunderligt.

Flyvende mangfoldighed

Vi fik glimt af mursejleren, der bruger hele sit liv i luften, hvor den jager, spiser, sover, og parrer sig. Kun i den korte rugeperiode finder man den i ro under tage og i kirketårne. Lander den på jorden er den fortabt og kan ikke selv lette igen!

Vi hørte og så munken, den lettest bestemmelige sanger – hvor hannen er gråbrun med sort kalot og hunnen med nougatfarvet kalot. Her er en af Thomas´ små, uhøjtidelige sidekommentarer: ”Hvis hannen hedder MUNK, hvad hedder så hunnen? Nej, ikke NONNE, men også MUNK. Ved I for resten, hvordan munke og nonner formerer sig? Ved celledeling!”

Ornitologer har det med at gengive fuglenes sang og kald med beskrivende lydsætninger. Hvilken fugl synger, så det lyder sådan: ”Der, der, der – er ikke mere wc-papir!?” Det er bogfinken.

Det blev også til glimt af rørhøgens glideflugt langs rørskoven og gærdesmutten – Danmarks næstmindste fugl, men til gengæld med en af de højestlydende, melodiøse triller. Observationslisten blev hele tiden øget med halemejser, fluesnapper, sølvmåge og mange flere.

Bæver i sigte?

Sandet byder på andet end et spændende fugleliv. Bæveren er som bekendt sat ud i Arresø – og ved kanalen næsten ude ved udkigstårnet for enden af Dyrevænget så vi tydelige tegn på bæverens tilstedeværelse: Et mudret landgangssted med afgnavede smågrene og rødder fra tagrør og andre vandplanter lå spredt i vandet. Men man skal stå meget tidligt op eller gå sent i seng – og være meget stille – meget længe, hvis man vil opleve det spændende dyr.

Mosen er i de senere år blevet naturplejet, dvs. ryddet for tagrør og træbevoksning i vinterens løb – for at genskabe tidligere tiders righoldige fauna af dyr og planter. Salamanderen og den grønne frø er kommet retur og en række planter er igen langsomt ved at finde fodfæste.

Forurening i mosen?

En af deltagerne spurgte lidt ængsteligt til noget, der lignede olieudslip på vandoverfladen i mosen. Stammede det mon fra naturplejernes motorsave, som nu forurenede vandet og mosen? Thomas havde svaret: ”Hvis man kan skille den olieglinsende overflade i småflager med en kvist, er der tale om helt naturlige bakterieforekomster, der er en del af den almindelige nedbrydning af det organiske materiale. Olie og benzin skilles ikke i småflager. Heldigvis var der ingen forurening her i mosen!”

Sandets planteverden er et stort kapitel for sig. Og for Sandpapirets udsendte medarbejder var det svært at holde tungen lige i munden og huske de mange navne. Men, deltag næste gang og bliv klogere – på en hyggelig måde! Vi annoncerer alle arrangementer både på hjemmesiden og i Sandpapiret.

Steno

(Artiklen har været bragt i Sandpapiret nr. 3 – juli 2013)