Naturvandring 2014

Naturvandring 2014

UD PÅ OVERDREVET MED THOMAS

Medlemsarrangement for de naturinteresserede den 17. maj 2014. Artikel med fotos fra den gennemførte tur findes i Sandpapiret nr. 3 – juli 2014

OBSERVATIONSLISTE FRA NATURVANDRINGEN PÅ MELBY OVERDREV DEN 17. MAJ 2014 MED THOMAS VIKSTRØM

– ARRANGERET AF GRUNDEJERFORENINGEN PÅ SANDET

Karakteristiske hede- og overdrevsarter samt sjældnere arter er markeret med fed skrift.

FUGLE:

Skarv: Nogle få overflyvende

Ederfugl: 20 forbiflyvende, kysten

Tårnfalk: 1 kaldende, fejlbestemt til sortspætte! + 1 fouragerende, musende

Fasan: 1 syngende – skogrende, i Asserbo Plantages bryn

Ringdue: 1 syngende – kurrende, i Asserbo Plantages bryn

Gøg: 1 hørt syngende – kukkende, – langdistancetrækker i tilbagegang

Sanglærke: Syngende overalt; desuden 1 ængsteligt varslende ved formodet rede

Hedelærke: 2 syngende – med en smuk lulul-strofe, der har givet den det latinske navn Lullula arborea

Landsvale: 3-4 fouragerende

Hvid vipstjert: 3-4 rastende

Nordlig gul vipstjert: 25 rastende, flest hanner, dog mindst 1 hun – underart (race) på vej til det høje nord

Skovpiber: 1 syngende

Bynkefugl: 3-4 hanner fouragerende

Sortstrubet bynkefugl: 1 ængstelig han varslende ved Tangvej, her på sin eneste danske yngleplads øst for Lillebælt

Husrødstjert: 1 han set syngende i brynet af Liseleje Plt., må vist høre til i Melbylejren, da det er en typisk byfugl

Rødstjert: 1 syngende lidt syd for husrødstjerten

Stenpikker: 1 rastende

Tornsanger: 3 syngende – med en kort nedadgående hastig strofe

Gærdesanger: 1 syngende, Liseleje Plt. – ”den lille møller” med en kort klapren

Løvsanger: 1 syngende melankolsk ”Snälla söta lilla mama får jag inte gå på bio i kväll”; Sveriges nationalfugl, almindeligst i nåleskov

Gransanger: Flere syngende i brynene: ”Tjifftjaff-tjifftjaff”; kortdistancetrækker i fremgang, almindeligst i løvskov

Skovsanger: 1 syngende i Asserbo Plantages bryn – som lyden af en snurrende mønt på en tallerken

Musvit: 1 syngende, synger sit navn

Gråkrage: Nogle få

Bogfinke: 1 syngende, Liseleje Plt. – ”detdetdet ka’ jeg si’ li’ så tit det ska’ vær’”

Tornirisk: 4-5 på p-pladsen

Gulspurv: 3 syngende (”en-to-tre-fir’-fem-seks-syyyv”) + 1 par ved formodet rede på jorden + 1 par på p-pladsen nærmest tiggende om føde

PATTEDYR:

Hare: Mange ekskrementer – tørre og større end rådyrs

SOMMERFUGLE:

Grøn busksommerfugl: 4 stk. set; larven lever bl.a. på mosebølle

Lille ildfugl: 1 siddende i brandbæltet

Okkergul randøje: 1 siddende i brandbæltet

Lyngmåler: 2-3 ved brandbæltet; larven lever bl.a. på hedelyng

BLOMSTERPLANTER:

Nikkende kobjælde: Almindelig, afblomstrende (ranunkelfamilien)

Knoldranunkel: Enkelte blomstrende (do.) – med tydelig knold nederst på stænglen (”smørblomst”)

Sandfrøstjerne: Stor vegetativ bestand ved Tangvej (do.)

Alm. stedmoderblomst: Hist og her, blomstrende (violfamilien)

Hundeviol: Hist og her, blomstrende (do.) – dufter ikke og kan ikke bruges til kandiserede violer – derfor ”hunde-”

Alm. hønsetarm: Hist og her, blomstrende (nellikefamilien) – med en lang ”tarm” inde i stænglen

Stor fladstjerne: En stor bestand i blomst ved Tangvej (do.) – egentlig en skovplante

Rødknæ: Lille bestand blomstrende (skedeknæfamilien) – kun på kalkfattig jord, som kan farves rød af den, i familie med skræppe, syre og pileurt

Krybende pil: Almindelig, i frugt (pilefamilien) – bliver højst 1½ m høj

Gåsemad: Almindelig, afblomstrende (korsblomstfamilien) – med lange frugter som kaldes skulper

Flipkrave: Hist og her i blomst (do.) – med vandretstillede, udadrettede, skeformede skulper

Tyttebær: Pæn bestand i blomst (lyngfamilien) – får velsmagende, røde bær

Mosebølle: Pæn bestand i blomst (do.) – får blåbærlignende bær, men ej så velsmagende; Bøllemosen i Jægersborg Hegn er opkaldt efter arten, og udtrykket ”en bølle” om en bisse stammer herfra

Revling: Ret almindelig, vegetativ (revlingfamilien) – får såkaldte sortebær

Mat potentil: Ret almindelig, blomstrende (rosenfamilien)

Alm. agermåne: En stor, vegetativ bestand ved Tangvej (do.) – med grålige bladundersider og uden duft, altså ikke den sjældne vellugtende agermåne

Smalbladet vikke: Hist og her, blomstrende (ærteblomstfamilien) – dyrkes også som fodervikke

Tofrøet vikke: 1 bestand blomstrende (do.)

Vårvikke: 1 bestand blomstrende (do.)

Kratfladbælg: Ret almindelig, blomstrende (do.) – på latin Lathyrus linifolius)

Engelskgræs: Almindelig, blomstrende (hindebægerfamilien) – ”kongens knap”, når man får den mellem tæerne. Beslægtet med Statice og kan også bruges til tørrede blomster

Almindelig mælkeurt: ret almindelig, blomstrende mest i blåt, men også i hvidt og rødt (mælkeurtfamilien)

Blød storkenæb: Hist og her, blomstrende (storkenæbfamilien) – med både lange og korte hår

Hejrenæb: Én bestand ved kørevejen (do) – har blomsterne (og frugterne) siddende mange sammen, som en hejrekoloni

Lægeoksetunge: 2 blomstrende, mange uudsprungne (rubladfamilien) – med blade der føles som oksetunger

Tveskægget ærenpris: Lille bestand i blomst ved Tangvej (maskeblomstfamilien) – med to modsat stillede rækker af hår på stænglen; alm. i græsplæner

Vårbrandbæger: Almindelig, blomstrende (kurvblomstfamilien)

Markfrytle: Almindelig, afblomstret (sivfamilien)

Sandstar: Almindelig, afblomstrende (halvgræsfamilien) – binder løst sand med sine lange udløbere og modvirker sandflugt naturligt

Vellugtende gulaks: Almindelig, afblomstrende (græsfamilien) – dufter i tørret tilstand af kumarin

Rød svingel: Almindelig (do.) – Danmarks almindeligste græs, findes også dyrket

Sandskæg: Almindelig, vegetativ (do) – danner rødlige-grønlige små tuer

SPOREPLANTER:

Engelsød: ret almindelig (engelsødfamilien) – en lille bregne på tør bund

SVAMPE:

Vinter-stilkbovist: 5-10 mumier i klitten – med hul øverst i sporebeholderen, hvorfra sporestøvet udskydes

Vårmusseron: Lille fin bestand ved Tangvej – god spisesvamp som danner hekseringe om foråret

Blækhat, ubestemt art: Bestand ved vårmusseronerne – sporemassen flyder hen som blæk. NB! Stor parykhat (tidl. ”parykblækhat”) regnes ikke længere til blækhattene

Rensdyrlav, ubestemt art: Ret almindelig – kan kun vokse svamp og alge sammen, men kan så også leve af næring fra luften, fx siddende på klipper, mure og tørt sand

Oplysninger og spørgsmål vedr. foreningens arrangementer:

Annet König
Tlf. 54 14 85 52

Fritidshusadresse: Rygårds Alle 26, 3300 Frederiksværk
Mobil: 21 90 11 74 eller 21 38 98 72
e-mail: annet.ole.koenig@youmail.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

CAPTCHA ImageChange Image