Kontakt

Bestyrelsen og kontakter

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte pr. e-mail i bestyrelsen – så brug: info@sandet.dk – vi sikrer herefter at din meddelelse når rette vedkommende i bestyrelsen.

Administrative henvendelser:

Kontakt vedr. salg af ejendomme, adresseændringer og henvendelser fra ejendomsmæglere m.fl. bedes stilet til foreningens kasserer og forretningsfører Annelone Jensen (se fortegnelsen over bestyrelsesmedlemmerne herunder).

Foreningens CVR nr.: 12843895

Formand:

Martin Marløe
Ulborgvej 34
2760 Måløv.
Tlf.: 22 54 78 44
E-mail: sandet@marloe.dk

Kasserer og forretningsfører:

Annelone Jensen
Bakkehusene 74
2970 Hørsholm
Tlf.: 22 35 40 36
E-mail: annelone@privat.dk

Sekretær:

Karsten Holland
Nyhavn 38,1. tv.
1051 København K
Tlf.: 23 44 35 85
E-mail: karstenholland@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Walter Brüsch
Guldagervej 44
2720 Vanløse
Tlf: 61 78 89 29
38 74 89 29
E-mail: pulpfabrik@firma.tele.dk

Vejmand:

Karsten Eli Kring
Thorsmindevej 10
2720 Vanløse
Tlf:23 45 67 18
E-mail: karsten.e.kring@gmail.com

Bladudvalg:

Annet Kønig
Erland Pedersen
Karsten Eli Kring

Naturgruppe:

Peder Agger
Amaliegade 32, 4.
1256 København K.
Tlf: 22 27 46 56
e-mail: pa@ruc.dk

Suppleant1:

Annet Kønig
Østergade 13
4872 Idestrup
Tlf.: 21 38 98 72
e-mail: annetolekoenig13@gmail.com

Suppleant2:

Steen Winter-Madsen
Kong Valdemars Vej 22C
2840 Holte
Tlf.: 41 39 03 80
E-mail: swm@mail.tele.dk

Lille Ryvejs Vejlaug:

v/ Ulla Larsen
Lille Ryvej 20
Ramløse Sand
3300 Frederiksværk
Tlf.: 20 20 67 18
e-mail: vejlaug@k711.dk

Revisor:

Michael Jensen

Revisorsuppleant:

Ann Mortensen